Pályázat

 

Bejelentkezés

Like box

Szolgáltatások

Nyomtatóbarát változat

Az intézmény az ellátást igénybevevő részére teljes körű ellátást biztosít, amely magában foglalja az 1./2000.(I.7.)SzCsM rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően a lakhatási feltételek biztosítását, az ellátottak legalább háromszori étkezését, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásukat, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, ápolást, gondozást.

Idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt- indokolt esetben 18. életévét- betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható.
Idősotthoni ellátás, napi négy órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása estén nyújtható.
Időskori demenciában szenvedők ellátását a többi ellátottól elkülönítve gondozási csoport létrehozásával kell megvalósítani. Az intézmény a demens ellátottak számára is kiszámítható, biztonságos környezetet, speciális szakápolást, mentálhigiénés ellátást biztosít. Az intézmény a teljes körű ellátás keretében lakhatást, legalább napi háromszori étkezést, szükség szerint ruházattal és textíliával való ellátást, egészségügyi ellátást, lelki gondozást, szabadidős programokat biztosít. Az Otthonban jelenleg diabetikus, zsír-fűszerszegény, só-és fehérjeszegény étkezésre van lehetőség a normál étrend mellett. Az állandó ápoló-gondozó szolgálat, és a rendszeres orvosi ellenőrzés a lakók egészségi állapotának figyelemmel kísérését teszi lehetővé. A háziorvoson kívül pszichiáter szakorvos tart rendszeresen vizitet. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése az intézmény szervezésében zajlik. Az Otthon saját mosodával rendelkezik. Rendszeres szabadidős tevékenységek keretében, kézműves foglalkozások, kirándulások, ismeretterjesztő előadások, felolvasások, születésnapi teadélutánok, és egyéb közös rendezvények tarkítják a mindennapokat. A lakók számára biztosított a keresztény hitéletgyakorlás, hetente két alkalommal istentiszteleten, ill. közös bibliatanulmányozáson vehetnek részt.